Adatkezelési nyilatkozat

Somsák Zsuzsa, egyéni vállalkozóként (székhely: 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 5. 8/24., nyilvántartási száma: 32308682) szabad foglalkozású egészségügyi tevékenységet végez, humán-egészségügyi ellátásban (869003).

Tevékenysége során tiszteletben tartja kliensei személyes adatokhoz fűződő jogait, adatkezelést,- feldolgozást,- továbbítást a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”) megfelelően, valamint a kliensek felhatalmazása alapján végez.

Az adatkezelés jogalapja és célja
A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett az egyéni vállalkozó honlapján, jelen tájékoztató elektronikus elfogadásával adja meg. Az adatkezelés célja a kliensek kapcsolatfelvétele.  

A kezelt adatok köre
Az egyéni vállalkozót megkereső természetes személyek által megadott személyes adatok, amelyet a személy önkéntesen ad meg a kapcsolatfelvétel során.

Az adatkezelő megnevezése
Somsák Zsuzsa, egyéni vállalkozó (székhely: 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 5. 8/24., nyilvántartási száma: 32308682), e-mail: kapcsolat@somsakzsuzsa.com, telefonszám: 20/288 8535.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az adatok az egyéni vállalkozó részére történő rendelkezésre bocsátástól annak törléséig tart, amelyet az érintett kérése alapján a vállalkozó haladéktalanul elvégez.

Adatbiztonság
A személyes adatok tárolása az egyéni vállalkozó levelező rendszerében és a honlap adminisztrációs felületén történik. Ennek üzemeltetésért a Stilldesign Kft. felel.  A Társaság adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmaz a jogosulatlan adatfelhasználás elkerülése érdekében, biztonsági eljárásait ellenőrzi és fejleszti. Az egyéni vállalkozó mobiltelefonján is tárolhat személyes adatokat, kapcsolatfelvétel céljából.

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
A személyes adat jogosultja bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok törlését

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.